Nie, z daňových dôvodov a kvôli údržbe zostávajú naše vozidlá po ukončení práce v logistickom centre.